top ads
Go to Body

Tích Điểm

                        QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG LK COIN TẠI LKSHOP.VN

TÍCH ĐIỂM CỰC HẤP DẪN SAU MỖI LẦN MUA HÀNG

Biểu tượng cấp độ thành viên

Khi mua đơn hàng

Tích lũy LK coin

 

Thành viên mới

5%

 

1-2 triệu đồng

10%

 

2-5 triệu đồng

15%

 

5 triệu đồng trỏ lên

20%

 

 

SỬ DỤNG ĐIỂM NHANH CHÓNG VÀ TIỆN LỢI

Thanh toán điểm như tiền mặt cho lần mua sắm tiếp theo. Không giới hạn giá trị thanh toán trên mỗi đơn hàng.


CÁCH TÍCH ĐIỂM

Đăng ký tài khoản và mua hàng thành công. Điểm tích lũy Lk coin sẽ tự động cập nhật vào tài khoản


CÁCH SỬ DỤNG ĐIỂM

Sau khi tích lũy điểm thành công, khách hàng có thể sử dụng điểm để thanh toán cho mọi đơn hàng tiếp theo.Bình luận